fbpx
לפוסט של האיזון עם הרמבם מספרים טובים ולא טובים

האם יש מספרים “טובים” ומספרים “לא טובים” בנומרולוגיה?

לקבלת תחזית נומרולוגית אישית שבועית (לפי חודש הלידה) הצטרפו לדיוור.

תוכן עניינים

במרכז הנומרולוגיה המספרים של תאריך הלידה: יום הלידה, חודש הלידה, נתיב הגורל וכמובן הערך הגימטרי של השם. רבים המתעניינים בנומרולוגיה נוטים לחשוב שקיימים מספרים “טובים” ומספרים “לא טובים”, שלא לומר “שליליים”. בקורס הדיגיטלי “להיות הנומרולוג.ית של עצמך” וגם בספר הנושא את אותו שם, אני מסבירה שאין זה נכון. לכל מספר שני היבטים.

מה הם שני ההיבטים של כל מספר לפי הנומרולוגיה?

לפי הנומרולוגיה כל מספר נמצא על רצף של תדר מסויים. לתדר הזה קיימים שני קצוות – חיובי ושלילי. בהיבט החיובי התכונות, הכישורים והמזג שיכול לסייע בהרגשה טובה והצלחה בחיים. בהיבט השלילי, תכונות ומזג שלא מקדמים ואשר עלולים אף לעכב את האדם ממימוש דרכו.

על מה מעיד ההיבט החיובי של המספר?

ההיבט החיובי של המספר מעיד בדרך כלל על חיים בנתיב הגורל, מימוש עצמי, קבלה, ומידה גבוהה של מודעות עצמית. למשל, אדם, שיום הלידה שלו 1 או 10 יבטא ערכים של יוזמה, אחריות, הובלה, וקבלת האחר, כשהוא בהיבט החיובי של המספר המייצג את יום הלידה (1 ו-10 במקרה זה).

על מה מעיד ההיבט השלילי של המספר?

ההיבט השלילי של המספר מעיד על חוסר קשב פנימי. לעיתים זה קשור במצב רגשי, בצורך לרצות אחרים בסביבה, או במשקעים מהעבר ובניסיון שלימד את האדם להיות “קשוח” ולעטות על עצמו מסיכה או סוג אחר של הגנה. כך למשל, אותו אדם שיום לידתו 1 או 10 יכול לייצג בהיבט השלילי כוחניות, חוסר הקשבה לאחרים, דורסנות, ושימת עצמו במרכז בכל מצב, גם אם בדרך שלילית.

מתי זה קורה והאם אפשר להימנע מכך?

חוסר החיבור הפנימי לעצמנו, מתרחש בדרך כלל עקב מאורעות רגשיים, תקופה סוערת בחיינו או משבר. חשוב לשים לב לכך כי קל יותר לאזן את בין ההיבטים כשזה רק מתחיל. יש אנשים שחיים בהיבט השלילי של המספרים הנומרולוגים שלהם במשך שנים. ללא מודעות הם לא יבינו לעולם את ההשפעה של התדר הרגשי על ההיבט השלילי של המספרים שלהם.

אז מה אפשר לעשות?

ביטוי של התכונות והמזג השלילי קשור לרוב במצב רגשי. בכדי להיות ולהישאר בהיבט החיובי נזדקק למידה של מודעות. מודעות עצמית לכך שחרגנו ועברנו לבטא את עצמנו מתוך ההיבט השלילי של המספרים. אלה המאפיינים אותנו במפה הנומרולוגית. באמצעות המודעות העצמית, הנוכחות שלנו בכל רגע ורגע בהווה. נשים לב אם אנחנו נוהגים ופועלים שלא לפי ההיבטים החיוביים ה”טובים” של המספרים במפה הנומרולוגית שלנו. לעיתים הסביבה תשקף לנו שאנחנו לא מחוברים להיבט החיובי. גם דרך שימת הלב והנוכחות שלנו נוכל לדעת אם אנחנו מחוברים לעצמנו. או אם יצאנו מ”המסלול” הרגיל שלנו, מההתנהגות הנורמטיבית שמאפיינת אותנו. ברגע שזיהינו, זה רגע מכונן. המודעות והזיהוי כבר בעצמן מתחילות ליצור את השינוי. כמובן שיש צורך בעבודה אישית אחרי שזיהינו על מנת לאזן את התנהגותנו ולהוביל את עצמנו חזרה לחיבור הפנימי. מילת המפתח כאן היא איזון.

מה אומר על כך הרמב”ם?

גם הרמב”ם מדבר על הצורך באיזון המידות (תכונות האופי). בין אהבת הממון והעצלות נמצאת לטענתו ההסתפקות. לזאת אני קוראת נקודת האיזון. בין הקמצנות והבזבוז הוא מציע את תכונת העין היפה. הענוה מוצעת בין הגאוה ושפלות הרוח, הסבלנות מוצעת על ידי הרמב”ם בין הכעס והיעדר הרגשת הביזיון. את הזהירות הוא מציע בין התאוה ובין העדר ההרגשה בהנאה.

לסיכום,

בנומרולוגיה אין מספרים “טובים” ומספרים “לא טובים”. לכל מספר קיימים שני היבטים: חיובי ושלילי. באפשרותנו לבחור איזה היבט לבטא בחיינו. מילת המפתח היא איזון. את האיזון נשיג על ידי תשומת לב להתנהגותנו בכל רגע, למה שמשקפים לנו הסובבים, ובעיקר עבודה עצמית.

עשוי לעניין אותך

תחזית נומרולוגית לחודש יוני 2024

התחזית הנומרולוגית המורחבת לכל מה שצפוי לנו בחודש יוני 2024. התחזית הנומרולוגית שלי בודקת את המצב בארץ ובעולם. זאת בהתאם למפת המדינה, מנהיגיה, וגם מפות